Hem
Hagsätra
Boendeinfo
Föreningens stadgar
Ordningsregler
Tvättstuga/Bastu
Renovering av badrum
Ombyggnad i lägenheten
Parkeringar och garage
Snickarbod
Bibliotek
Styrelse
Ekonomisk och teknisk förvaltning
Mäklarinfo
Länkar
Kontakta styrelsen
Övervakningskameror
Logga in
Ombyggnad får du göra efter godkännande från föreningens styrelse.

Ombyggnad kan till exempel vara:
  • Ta bort vägg helt eller delvis
  • Flytta hela eller delar av vägg
  • Sätta upp ny vägg
  • Bygga om köket, där avlopp eller tappvatten behöver flyttas

Godkännandet behövs bland annat för att du ska undvika ett antal fallgropar som tex.
  • Bärande vägg
  • Vertikala rör eller ventilation som inte syns i väggen
  • Elledningar
  • mm mm

Så här gör du:
Skicka en ritning till styrelsen under adress: info@vinterrosen.se
Ritningen ska innehålla vad du vill göra och en beskrivning av ombyggnaden.
Du kan antingen göra ritningen själv eller använda den som finns för 5:or & 3:or på hemsidan under "Mäklarinfo" som underlag.
Tänk på att det tar ett tag att behandla din ansökan (minst ett par veckor), så kom in med den så tidigt som det bara går!
Se även vad som står i föreningens ordningsregler gällande störande buller (punkt 14).
.......Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Bullerstörande arbeten får endast utföras vardagar M-F 7-19.

• KONTAKT • Brf Vinterrosen • Vintrosagatan 5-7 • 124 73 Bandhagen • www.vinterrosen.seinfo@vinterrosen.se
Provided by Webforum